KREYOLAD 894 – Fanmiy Joj

Épi gwo dlo lasimenn pasé-a, lè nou té an jòn, ni an boug éti té ka ri jòn. I pa lé kwè sa zié’y té ka gadé-a. I wè Joj épi tout fanmiy-li té ka ponmlen trankil lecha an mang Lanmanten-an. Sa ka fè lontan Joj-la, é jòdijou nou sav i pa sélibatè ankò…

An nou viv an kreyòl: Ti koze ant Jacques Pierre ak Jo-Anne Ferreira

JP: Bonjou, Jo-Anne Ferreira. Èske w kapab di nou ki travay w apfè nan domèn kreyòl la nan Trinidad & Tobago?

JAF:  Bonjou, Jacques Pierre! Mèsi, sa sé yon bèl kèstiyon ou mandé mwen. Nou vlé pwézèvé épi moutwé lanng kwéyòl-nou bay tout jénéwasyon. Pou sa, nou ka vizité gwan moun ki sa palé kwéyòl kon pwémyé langaj-yo oben asé byen, toupatou an péyi-nou, Latwinité épi Tabag…

KREYOLAD 893 – Simenn tout koulè

I koumansé dépi le 4 oktob épi simenm blé pou chonjé sé gran-moun nou an. Yo té o ti-swen, o ti- paté. Mé sa ka fè nou chonjé tou, ni anlo ka wè an mizè blé pas tout yich-yo pati ek yo tousel. Sa ki pa ni mwayen pou alé dan ann mézon gran-moun yo kriyé Ehpad ka soufè an silans avan Bazil chayé yo. Sa ki malad ek oblijé konté anlè moun ka pran bon fè an silans…

De Ricardo Seitenfus à Helen La Lime, l’aveuglante et impériale manufacture du «consentement» politique en Haïti

Ces derniers mois, la détérioration accélérée de la situation sécuritaire et politique en Haïti a mis en lumière le jeu macabre des contradictions et des intérêts communs de ses différents protagonistes, les acteurs nationaux et étrangers, ces derniers étant regroupés au sein d’une bienveillante et hyperactive coterie internationale dénommée «Core Group» (qui comprend les ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada, d’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de France, de l’Union européenne, du Représentant spécial de l’Organisation des États Américains et de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies)…