KREYOLAD 977 – Pli bel dat

Jis lavey 22 mé, Léon pati monté an Galilé. Manmay L’OJAM yo té vini tjébé’y adan lékol-li douvan zélev-li Mòn-Wouj.
Té ni an bel montray asou lestravay pa koté Sent-Àn, é sé ann ansien minis Jan-Mak Ayrault ki ouvè lapot montray-la épi mè-a Jan-Michel Jémié.

Etid sosyo-lengwistik vyolans senboliksou fanm nan mizik Rabòday ann Ayiti

Nan atik sa a, nou ap etidye ‘vyolans senbolik’ sou fanm nan rit mizikal «Rabòday» ann Ayiti pandan nou ap gade valè aksyolojik leksèm ki itilize yo. Fanm ki viktim vyolans senbolik yo se sila yo ki nan sityasyon sosyoekonomik difisil; yo konstitye yon kategori sosyal ki se domine parapò ak gason ki se dominan. Epi leksèm yo gen yon valè aksyolojik negatif: pejoratif, seksis, estereyotipe kont fanm an kreyòl ayisyen.

Les ailes de l’amour / Bann zèl lamour

Ces trois contes bilingues créole réunionnais-français explorent des thèmes universels tels l’amour et la liberté. Ils offrent au lecteur l’occasion de découvrir toute la richesse de la langue et de la culture réunionnaises…