Sé twa flè lavi-a

Jude Duranty

Lè Layou apran Misié Liwa té lé mayé fi’y-li, i travèsé péyi-a, pou’y rivé fè sa wa-a ké mandé’y. Poutji wa-a ka mandé’y tjwiyi twa flè diféran anba limiè lalin?