Yon òdonans an kreyòl nan Lakou d Apèl Okay: Yon egzanp istorik ki merite suiv

Èske leta ayisyen vreman serye nan selebrasyon Mwa Kreyòl la lè pifò enstitisyon leta yo ap plede vyole dwa fondamantal kreyolofòn yo chak jou chak mwa chak ane Bondye mete? Pou respè dwa moun ann Ayiti, Konstitisyon 1987 la mande pou leta sèvi ak tou lè 2 lang ofisyèl yo (kreyòl ak franse). E poutan, lè n gade sit entènèt pifò enstitisyon leta yo, se franse k ap taye banda. Kon sa, moun ki pale kreyòl sèlman pa fouti jwenn bon jan sèvis ak jistis nan men leta malatchong sa a.

La vague des migrants / Pour le 2 novembre

Le 2 novembre, jour de l’arrivée des engagés ou coolies à l’île Maurice… Je leur dédie ce texte inédit, ainsi qu’à tous nos frères et sœurs migrants dans le monde et à travers tous les âges.

Khal Torabully