Cary Hector ou la politique du savoir

Cary Hector est parti de l’autre côté de la vie le 14 octobre 2017 à 83 ans. Il nous laisse, avec son œuvre, des clés pour combler de nombreux vides et continuer le combat dont il n’a pas eu le temps de voir l’issue. Jusqu’au dernier jour, il a gardé son enthousiasme pour la vie. Cary a été de tous les combats contre la médiocrité qui continue les coups «fourrés» sur le terrain politique.

28 Oktòb: Jounen Entènasyonal Kreyòl, epi kisa?

Pou te selebre Jounen sa a nan Kiraso ane sa a, Enstiti Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann (sou lobedyans Myriam Lavache) ansanm  ak Mize NAAM ak Fundashon Kas di Kultura Kòrsou te òganize yon kolòk, kote te gen yon panèl kat moun ki te envite: Myriam Lavache (kreyòl ayisyen), Yomini Godfried (kreyòl afriken), Evita Sanchez (sranang tongo), Richenel Ansano (papyamennto/ Gueni) ak Martha Dijkhof (papyamennto). Kòm sipriz, te gen Robert Taylor (yon natif Kiraso) ki te resite yon powèm (Jacques Pierre ekri) ki gen pou tit “ Kreyòl”. Te gen tou yon ansyen elèv kreyòl ayisyen, Rubia Bitorina ki te pale de esperyans li nan klas kreyòl yo. Tout kominote a te envite. Òganizasyon an te lanse yon envitasyon nan medya lokal la, e se konsa kèk moun te reponn a envitasyon sa a. Tèm kolòk la te: “Lang Kreyòl yo: Idantite e Pwolongasyon ou Sivivans)”.