An kè !

«Konésans pou kléré lèspri. Konésans pou konprann é vwè douvan, Konésans pou konnèt é fè chwa a’w ki ta’w, Konésans pou aksèpté vou menm é vansé adan lapé.»

Miss Baylavwa