Ayiti pou nou tout: pa detwi l par Jacques Pierre

Anpil nan konpatriyòt nou yo pral koumanse dòmi depi demen swa ak anpil laperèz paske pèsonn pa vreman konnen sa ki pral pase nan dat 18 novanm nan. Se byen donmaj se reyalite sa a konpatriyòt lakay mwen, bon jan zanmi m, ansanm ak fanmi m ki Ayiti ap konfwonte. Ou menm ki nan dyaspora a, ki gen tout fanmi w isit e ki pa gen okenn byen nan peyi a, se fasil pou di kraze brize paske ou p ap pèdi anyen. Men, pa bliye pèdi Ayiti se pi gwo pèt nou tout ka fè.

Progressistes, unissons-nous! par Alain Philoctète

Il est temps de réallumer l’espoir. L’obsolescence de la domination du système de la double oligarchie, c’est-à-dire l’ « lite politique» et l’ «élite économique», sur la société haïtienne, a historiquement démontré, et suffisamment prouvé, son incapacité à endiguer la faillite du pays, sa lente descente en enfer. Depuis l’arrivée au pouvoir de la droite, du Parti Haïtien des Tèt Kale (Crânes rasés) ou PHTK, la situation générale s’est considérablement aggravée.