Deklarasyon solanèl JanJak Desalin, nan okazyon pwoklamasyon endepandans peyi Ayiti, jou 1 ye janvye 1804

Mwen pwofite avèti lektè yo, prezantasyon Deklarasyon solanèl JanJak Desalin nan, an lanng ayisyen an, se pa yon tradiksyon li ye, men yon entèpretasyon adapte, selon konpreyansyon mwen genyen de istwa tèks la yon bò, de sa li degaje kòm vizyon yon lòt bò, ak nesesite pou rann li pi aksesib, pou pi plis ayisyen kapab konnen li, epi konprann ki anbisyon JanJak Desalin te genyen pou nasyon an… Manno EJÈN

La sauce armoricaine de Madiana

Paris. C’est l’automne et je suis nostalgique du soleil. Déjà. Je ne sais pas ce que je veux. Je me demande même si je sais ce qui je suis. Bref, j’ai le limbé comme disait Man Rose-Marie, ce que les musiciens noirs du temps de Joséphine traduisaient par le blues. Emilien se fait de la bile pour moi, mais pas trop. Il sait bien que je vais rebondir, nous l’avons fait tant de fois depuis la rue Assalit…

Èske lokitè natif yon lang konn fè fot lè y ap kominike?

Ki jan nou (lengwis, pwofesè gramè, oswa moun ki maton nan lang lan…) ta rezoud pwoblèm ki soulve lè de (2) lokitè natif pa ka antann yo sou yon kesyon gramè? An lengwistik, yo rele lokitè natif (locuteur natif, native-speaker) yon moun ki pale yon lang depi li te tou piti. Se lang sa a ki  premye lang li, sa yo rele “lang mamman”…

Sé an ti flé glyceria…

En 45, malgré mes 40 ans sonnés, je me trouvais encore trop jeune pour la vie en province. Pour les affaires d’accord, mais, pour le reste, nenni. Rien ne valait Paris, son ardeur, son entrain et son exubérance. Aussitôt que possible, nous fîmes donc nos bagages pour reprendre notre vie là où nous l’avions laissée…

Etranje par Mikelita Jean

Etranje
tè a byen fò te tranble
jou sa ki te douz janvye
anpil kay te kraze
anpil legliz te efondre
tout kwa kalvè te toujou rete kanpe
tout pyebwa ak rasin te rete
nan tè byen plante
tout bèt t ap mache
tout zwazo te kontinye ap vole…