Ki wout solèy la fè?

Pierre Michel Chéry

Ki bèt nan bwa ki manje solèy la? Pèsonn pa konnen. Machann ki t ap leve al achte, chofè kamyonèt ki ta pral travay, abitan ki ta pral nan jaden, pechè ki t ap jete nas, yo tout ap rakonte menm istwa a. Solèy la t ap leve, klète te koumanse blayi, sanzatann, yon gwo bri soti nan fon lanmè a, vag yo monte, tonbe fè dega, solèy la disparèt. Tout moun ap rele : Solèy la tonbe nan lanmè. Gen grandèt ki di se yon madichon, solèy la bouke chofe moun ki gen move kè ak moun k ap fè krim.

 

KREYOLAD 589 Ispò toupatou

Jid

Anlo komin ka chaché goumen kont maladi, kisiswa sik, tansion oben gwo-bouden. Sanmdi pasé, pliziè komin kontel Lanmanten, Fodfrans, Chelchè, Sentespri té ni an jounen lapot gran ouvè pou popilasion yo.

Colette LINA-DUBAIL, Auteur martiniquaise

Romancière Martiniquaise, Docteur en Lettres, née en 1954, Colette Lina-Dubail développe très tôt une imagination débordante, créations en tout genre, danse, histoire, théâtre… Pleine de vie et soif de découvertes.